Περιγραφή

Θερμόμετρο αντίστασης κατάλληλο για τη μέτρηση θερμοκρασίας σε υγρά και  αέρια.